“Eikie-Hart” is ‘n spontane inisiatief wat uit die skool en ons ouergemeenskap
ontstaan het om verskeie vorme van nood te verlig.

Die projek en sy mense, gee sigbaar erkenning aan die beginsel en kernwaarde van omgee. Die komitee bestaan uit ouers en sleutelpersoneel wat graag `n bydrae en verskil wil maak ten opsigte van die verskeie behoeftes wat in ons skool onder leerders ontstaan. Ondersteuning wat gebied word sluit in finansiële hulp vir terapie van verskeie domeine, blootstelling aan geleenthede, finansiële hulp vir `n veilige hawe na skool en die voorsiening van kos deur middel van `n broodjie tydens pouse of koskrat vir `n behoeftige familie. Hierdie inisiatief word ook as verlengstuk van ons Leerondersteunings Departement beskou.

Eikie-Hart is van ontskatbare waarde vir ons skoolgemeenskap. Soveel mense maak sonder om twee keer daaroor te dink, hul harte en beursies oop om ons mense te ondersteun. Juis om hierdie rede is dit vir ons baie belangrik dat elke versoek wat oor die komitee se tafel kom, met die nodige erns, sensitiwiteit en liefde hanteer word om te verseker dat die Eikie-Hart se fondse vir die regte doel en behoeftes aangewend word. Die kernkomitee doen `n volledige ondersoek van elke saak en meet die aansoek volgens `n kriteria.

Die volgende komponente vorm deel van die Eikie-Hart se ondersteuningsdienste:

1. Kospakkie projek

Party leerders kom elke oggend met ‘n leë maag skool toe – en soms was daar ook nie veel oor die naweek geëet nie. Die kospakkie projek het dus ontstaan om `n klein happie voor te berei wat `n groot verskil te weeg kan bring. ‘n Spyskaart en ruilrooster word vir elke kwartaal opgestel waaraan graad 6-leerders vrywillig deelneem. Elke oggend is daar dus twee leerders wat toebroodjies vir ons Eikiehart kinders met groot liefde voorberei. ‘n Normale dag se spyskaart sluit in: twee toebroodjies, ‘n vrug en ‘n bederfie, soos ‘n koekie of lekkertjie.

2. Professionele ondersteuning

Van tyd tot tyd kom daar ‘n leerder op ons pad wat dalk arbeidsterapie, spraakterapie, berading of sielkundige ondersteuning moet ontvang, maar die ouers het net bloot nie die fondse om dit te betaal nie. Daar is skaars genoeg geld om brandstof en kos vir die week te betaal, wat nog van terapie? Alhoewel die terapeute ons bystaan met ‘n beter tarief, maak ons dit ons taak om te help met die balans. Op hierdie manier kan ons help verseker dat die leerder se agterstande of hindernisse aangespreek word sodat die kind optimaal kan funksioneer en sy volle potensiaal kan bereik.

3. Koskratte vir behoeftige gesinne

Die bystand vir hierdie gesinne, word met die grootste sensitiwiteit hanteer. ‘n Krat met nie-bederfbare items, word twee weekliks vir hierdie gesinne gepak en oorhandig. Weereens ‘n volledige ondersoek proses en kontrole is in plek om te verseker dat die hulp by die regte persone uitkom.

4. Skoolklere en sporttoerusting ondersteuning

Dit gebeur dat kinders dringend skoolklere of skoene benodig (veral in die winter) en daar word dan aan Eikie-Hart se deur geklop. Ons is by tye bevoorreg genoeg om vir `n behoeftige leerder spesifieke sporttoerusting te gee indien ons skenkings ontvang. Hierdie skenkings hoef nie nuut te wees nie, maar kan steeds `n breë glimlag op `n behoeftige sportman of –vrou se gesig sit.

Kaartjie projek

As deel van die Eikiehart se manier om fondse in te samel, loods ons jaarliks `n baie suksesvolle kaartjie projek. Alle leerders van graad R – 7 skep `n kunswerk / tekening in die kunsklas. Hierdie pragtige sketse word dan omskep in hoë kwaliteit kaartjies en nota boekies wat te koop aangebied word. Die leerders se naam word ook op die kaartjie gedruk.

Bogenoemde is `n besonderse projek aangesien leerders deel in die ontwerp van hul eie meesterstukke wat deur hul ouers gekoop kan word en vir spesiale geleenthede gebruik word. Die fondse wat uit hierdie projek gegenereer word, word deur die Eikie-Hart aangewend vir die verskeie behoeftes wat ontstaan.
Indien u graag by die administratiewe gedeelte van hierdie projek betrokke wil raak, kan u vir René Hodgson by ontvangs kontak.

Hoe kan u as ouer ons bystaan en help?

  • Die Eikie-Hart vra twee keer `n jaar vir spesifieke skenkings wat op die Eikedatums aangedui word.
  • Skool-/sportklere en wit tekkies wat nie meer vir jou kind pas nie, kan skool toe gestuur word in ‘n sak gemerk, “Eikie-Hart” (Stuur na René by ontvangs).
  • Die borg van ‘n kind vir sy terapiekostes, is ook ‘n moontlikheid (navrae hieroor kan gerig word aan Michelle van Rooyen)
  • Indien jy wil help met die aanvulling van voorraad vir die kospakkie- en kratprojek, kontak vir René Hodgson by ontvangs.

Ons hoop ons kan staatmaak op u ondersteuning. Kontak asseblief vir Michelle Nortje by mnortje@eike.co.za indien jy betrokke wil raak by die projek of enige skenkings of donasies wil maak. Daar sal gereeld terugvoer gegee word oor die projek.

Ten slotte wil ons graag meld dat die bestuur en organisasie van die projek deurentyd in lyn is met die skool se beleid en prosedure – veral t.o.v. die finansiële bestuursmaatreëls.