Borge laat Eikestad toe om ten volle te funksioneer. Baie dankie aan elkeen se bydrae hiertoe.