Laai alle belangrike inligting af deur die druk van ‘n knoppie.

GRAAD R PROSPEKTUS

Die prospektus bevat die inligting wat elke Graad R Eikie-ouer moet weet.

AANSOEKVORM

AANSOEKE VIR TOELATING IN 2023

Neem asseblief kennis dat aansoeke vir 2023 vanaf 14 Maart 2022 aanlyn by die WKOD se webblad gedoen moet word by https://wcedonline.westerncape.gov.za

Sluitingsdatum vir aansoeke is 15 April 2022. Bewys van aanlynaansoek tesame met die volledige Eikestad aansoekvorm plus ekstra dokumentasie soos gelys op die aansoekvorm, moet ook teen 15 April 2022 by die skool ingehandig word (geen e-posse).

Aansoek vir toelating

Eers daarna sal die proses t.o.v. goedkeuring, al dan nie, begin.

Die uitslag van die aansoek sal op die aanlynsisteem verskyn sodra dit afgehandel is teen einde Mei 2022.

FINANSIËLE DOKUMENTE

Laai alle belangrike finansiële dokumente hier af.