Die doel van Eikestad Nasorg is om ʼn harmonieuse omgewing te skep met ʼn huislike atmosfeer waarbinne die leerder kan huiswerk doen en homself na skool kan uitleef. Sodoende bewerkstellig dit gemoedsrus vir ouer en kind, asook gemaklike integrasie tussen skool en na-skoolse aktiwiteite.

Ons Nasorg is hierdie jaar 16 jaar oud. Ons het met ‘n skamele 18 leerders begin. Ons getalle het gegroei tot ±90 leerders.
Die Nasorg poog om die ouer te steun met betrekking tot die kind se:

  • Fisiese ontwikkeling deur middel van sportaktiwiteite
  • Akademiese ontwikkeling
  • Algemene ontwikkeling

Die Nasorg wil die beste diens vir u kind verseker deur te sorg dat u kind veilig en gelukkig bly. Die personeel strewe daarna om aandag en liefde te gee waar nodig.

Tariewe

Buitemuurse aktiwiteitsvorm