Laai alle belangrike inligting af deur die druk van ‘n knoppie.

PROSPEKTUS

Die prospektus bevat die inligting wat elke Eikie-ouer moet weet.

AANSOEKVORM

AANSOEKE VIR TOELATING IN 2021

Neem asseblief kennis dat aansoeke vir 2021 vanaf 17 Februarie aanlyn by die WKOD se webblad gedoen moet word by https://wcedonline.westerncape.gov.za

Sluitingsdatum vir aansoeke is 17 Maart 2020. Bewys van aanlynaansoek tesame met die volledige Eikestad aansoekvorm plus ekstra dokumentasie soos gelys op die aansoekvorm, moet ook teen 17 Maart 2020 by die skool ingehandig word (geen e-posse).

Aansoek vir toelating

Eers daarna sal die proses t.o.v. goedkeuring, al dan nie, begin.

Die uitslag van die aansoek sal op die aanlynsisteem verskyn sodra dit afgehandel is.

FINANSIËLE DOKUMENTE

Laai alle belangrike finansiële dokumente hier af.