Laai alle belangrike inligting af deur die druk van ‘n knoppie.

GRAAD R PROSPEKTUS

Die prospektus bevat die inligting wat elke Graad R Eikie-ouer moet weet.

AANSOEK

AANSOEKE VIR TOELATING IN 2025

Neem asseblief kennis dat aansoeke vir 2025 vanaf 1 – 16 Augustus 2024 aanlyn by die WKOD se webblad gedoen moet word.

Volg die volgende skakel: https://wcedonline.westerncape.gov.za/admissions-202324

Bewys van WKOD aansoek moet na aansoek@eike.co.za gestuur word.

Die uitslag van die aansoek sal op die aanlynsisteem verskyn vanaf 1 Oktober 2024.

FINANSIËLE DOKUMENTE

Laai alle belangrike finansiële dokumente hier af.