Laai alle belangrike inligting af deur die druk van ‘n knoppie.

GRAAD R PROSPEKTUS

Die prospektus bevat die inligting wat elke Graad R Eikie-ouer moet weet.

AANSOEKVORM

AANSOEKE VIR TOELATING IN 2020

Neem asseblief kennis dat aansoeke vir 2020 vanaf 15 Februarie aanlyn by die WKOD se webblad gedoen moet word by https://wcedonline.westerncape.gov.za/admissions-201920.

Sluitingsdatum vir aansoeke is 15 Maart 2019. Bewys van aanlynaansoek tesame met die ondersteunende dokumentasie moet ook teen 15 Maart by die skool ingehandig word (geen e-posse).

Aansoek vir toelating

Eers daarna sal die proses t.o.v. goedkeuring, al dan nie, begin.

Die uitslag van die aansoek sal op die aanlynsisteem verskyn sodra dit afgehandel is.

FINANSIËLE DOKUMENTE

Laai alle belangrike finansiële dokumente hier af.