Skoolure: Maandae tot Vrydae

Graad Tyd
Gr R 07:45 – 13:00
Gr 1  07:45 – 13:15
Gr 2 07:45 – 13:15
Gr 3  07:45 – 13:30
Gr  4-7 07:45 – 14:00

Sekuriteitshekke

Die voetgangerhekke by die skool is toegerus met elektroniese sluitmeganismes. Toegang by die hekke is slegs met ’n elektroniese skyfie. Ouers kan ’n skyfie teen ’n deposito van R 70 by die sekretaresse bekom.

Neem asseblief kennis van die volgende toegangstye:
06:00 – 08:00   slegs d.m.v. skyfies
08:00 – 12:30    slegs deur hoofingang, m.a.w. Ontvangs
12:30 – 20:00    slegs d.m.v. skyfies

Oor naweke geld die volgende: 06:00 – 20:00 slegs d.m.v. skyfies