Laai alle belangrike inligting af deur die druk van ‘n knoppie.

PROSPEKTUS

Die prospektus bevat die inligting wat elke Eikie-ouer moet weet.

AANSOEK

AANSOEKE VIR Graad 1 TOELATING IN 2025

Neem asseblief kennis dat aansoeke vir 2025, 11 Maart en 12 April 2024 aanlyn by die WKOD se webblad gedoen moet word.

Volg die volgende skakel: https://wcedonline.westerncape.gov.za/admissions-202324

Bewys van WKOD aansoek moet na aansoek@eike.co.za gestuur word.

Indien u kind reeds in graad R in Laerskool Eikestad is, hoef u nie weer aansoek te doen nie.

Aansoeke vir grade 2 – 7 word as oorplasing hanteer en kan slegs gedurende 1 – 16 Augustus gedoen word.

FINANSIËLE DOKUMENTE

Laai alle belangrike finansiële dokumente hier af.