Tegnologie bied aan Eikies die geleentheid om as burgers in ‘n wêreldwye, interaktiewe samelewing te slaag. Hier beoog ons om tegnologie oor alle vakgebiede te integreer. Leerders en opvoeders moet die geleenthede kry om tegnologie as ‘n integrale deel van die onderwys te gebruik.

By Eikestad gebruik ons die Spin 512-Chromebook.
Neem asb. kennis dat die Chrome-winkel nie deur ons as skool bestuur word nie, maar deur CloudEDU.

Visie

Tegnologie bied aan studente die geleentheid om as burgers in ‘n wêreldwye, interaktiewe samelewing te slaag. Tegnologie het die potensiaal vir:

 • verbeterde kommunikasie,
 • verbeterde denkvaardighede,
 • meer doeltreffende en effektiewe onderrig, en ontwikkeling van lewensvaardighede wat van kritieke belang vir sukses is.

Laerskool Eikestad sal tegnologie inkorporeer as ‘n manier om die kurrikulum oor alle vakgebiede te integreer. Leerders en opvoeders sal die geleenthede kry om tegnologie as ‘n integrale deel van die onderwys te gebruik.

Missie

Laerskool Eikestad is van mening dat tegnologie ‘n integrale deel van die leerervaring vir alle studente moet wees. Studente se behoeftes in die 21ste eeu bepaal dat die fokus van die tegnologieprogram gerig moet word op:

 • die informatiewe en instruksionele gebruike van tegnologie,
 • die integrasie van tegnologie in alle kurrikulêre gebiede,
 • die vermoë om maklike toegang tot toepaslike tegnologie te hê,
 • die opleiding en ondersteuning in die gebruik van tegnologie op alle vlakke,
 • en die bevordering van tegnologie-verwante vaardighede wat nodig is om as produktiewe en ingeligte burgers te presteer.

Laerskool Eikestad is van mening dat tegnologie in die klaskamer en in elke kurrikulum geïntegreer moet word. Tegnologie het die potensiaal om:

 • ‘n belangrike instrument vir beide onderwysers en studente te bied om meer doeltreffend te wees,
 • probleme effektief en kreatief op te los,
 • kritiese denkvaardighede te ontwikkel,
 • inligting te organiseer, te ontleed en te verwerk,
 • om idees te kommunikeer,
 • om nuwe inligting te bekom,
 • om leer te versterk,
 • en om kennis toe te pas op toekomstige lewensituasies.

Google gesertifiseerde Opvoeders

Vlak I Gesertifiseerde Google Opvoeders

Me Rudi Neethling

Me Jolise Kruger

Me Michelle van Rooyen

Me Chanelle Smith

Me Rouxlani Bence

Me Janke van Wyk

Me Nicke Albertyn

Me Sally-Ann Waugh

Me Annemarie Nieuwoudt

Mnr Flippie Prinsloo

Mnr Dewald Human

Mnr Adriaan Lombard

Mnr Morné Taljaard

Vlak II Gesertifiseerde Google Opvoeders

Me Suzette de Jager

Me Anja Boonzaier

Me Christi Terblanche

Me Melita Burger

Me Marianca van Gass

Me Anri Schoonees

Me Zandri Botha

Me Marli Vosloo

Kyk waar maak Eikestad naam met ons Tegnologie en Leer: