By Laerskool Eikestad is die holistiese ontwikkeling van elke leerder baie belangrik. Ons besef dat elke Eikie uniek is en daarom unieke talente en uitdaging het.

Wat is leerondersteuning?

By Laerskool Eikestad is die holistiese ontwikkeling van elke leerder baie belangrik. Ons besef dat elke Eikie uniek is en daarom unieke talente en ook struikelblokke het. U as ouer kan verseker wees van vroeë identifikasie en gereelde kommunikasie tussen u en die skool in ‘n hoogs vertroulike en professionele omgewing. Dit is ons doel om te verseker dat elke leerder tot sy volle potensiaal ontwikkel.

‘n Leerondersteuningskoördineerder, koördineer alle fasette van ondersteuning ten opsigte van emosionele-, gedrags- en skolastiese probleme. Vir elke leeder met spesiale onderwysbehoeftes word ‘n ondersteuningsplan vir sy/haar unieke behoeftes opgestel. Die koördineerder is ook betrokke by die proses en die monitering van die leerder se vordering.

Proses van verwysing

Indien ‘n leerder deur die klasonderwyser geïdentifiseer word as ‘n leerder met ‘n leer-, gedrags- of emosionele hindernis, word daar in gesprek getree met die leerondersteuner en ook ‘n vergadering met die ouers belê. Hierna word ‘n aksieplan saamgestel om almal se samewerking en rolle te koördineer, sodat die leerder die beste moontlike ondersteuning en geleentheid kan ontvang om sy/haar volle potensiaal te ontwikkel.

Intervensie begin eers in die klas met die onderwyser en daarna, indien ons sien die leerder vorder steeds nie na wense nie, sal aanbevelings gemaak word oor die volgende vlak van ondersteuning. Hierdie intervensie mag didaktiese hulp of studiehulpklasse insluit. Teen die tyd wat ‘n leerder dus verwys word vir terapie, is daar reeds alles moontlik in die klas gedoen om die leerder skolasties te ondersteun.

Die ouer kontak die terapeute self en dit bly u keuse watter terapeut u wil gebruik. Ons het privaat terapeute wat in die skool werksaam en betrokke is en vir u gerief leerders kan onttrek tydens skoolure. Dit gebeur sover moontlik in periodes wat die leerder pas.

Leerders se vordering word op ‘n gereelde basis gemoniteer deur die Leerondersteuningskoördineerder en die skoolgebaseerde ondersteuningspan (SGOS: Skoolhoof, Akademiese Hoof, Grondslagfase Hoof, Onderwyser, Ouers en terapeute betrokke by die leerder). Bogenoemde is ook `n aksie wat op aanbeveling van die WKOD plaasvind. Die hoofdoel is dus dat leerders wat ondersteuning ontvang so funksioneel as moontlik word en weer terugbeweeg na die klaskamer. Vordering is vir ons prioriteit.

Ouerleiding

Dit kan oorweldigend wees indien jou kind geïdentifiseer word met ‘n struikelblok in enige area. Ouerleiding behels spanwerk tussen ouers, die leerondersteuningskoördineerder en klasonderwyser om die beste ondersteuningsplan vir jou kind saam te stel.

Kontak gerus ons leerondersteuningskoördineerder by mvanrooyen@eike.co.za, indien jy wil gesels oor jou kind en nie weet watter roete om te volg nie.

Die Span

Om die beste vir ons leerders te bied, glo ons aan spanwerk. Die span bestaan uit:

  • Die ouers
  • Die klasonderwyser
  • Die leerondersteuningskoördineerder
  • Die skoolgebaseerde ondersteuningspan (SGOS)
  • Die terapeute
  • Ander spesialiste
Die volgende terapeute is werksaam by ons skool tydens skoolure:

Opvoedkundige Sielkundige
Estelle Kohn
ekohn@webafrica.org.za

Arbeidsterapeut
Karlien Pretorius
karlienpret@gmail.com

Spraakterapeute
Lidene Truter
lideneroux@yahoo.com

Luande de Villiers
luande.devilliers@gmail.com

Leerondersteuners
Jacolene Bierman
jacolienie@yahoo.com

Amber Leibrandt (slegs Engels)
amberleighwithers@gmail.com

Hierdie terapeute is op die perseel en kan die leerders tydens skoolure of na skool spreek. Die ouers kan egter enige ander terapeut van hulle keuse gebruik. Kontak die leerondersteuningskoördineerder vir meer/nog opsies in hierdie verband.

Geriewe

Laerskool Eikestad is in die proses om `n terapie-gang in te rig. Dit is ons doelwit om `n leerondersteuningsentrum op die been te bring wat uitstekend toegerus is vir ondersteuning en terapie van verskeie vorme.

Ons beskik reeds oor `n ruim arbeidsterapielokaal wat in volle swang is. Hierdie lokaal word gedurig aangevul met verskeie apparate wat nodig is vir die verskeie behoeftes van terapie. Ons leen ook verskeie apparate aan leerders om in die klas te gebruik sodat hul onderrig- en leerproses meer effektief is.

Tans word die twee leerondersteuningslokale vir spelterapie en leerondersteuning gebruik. Die lokale is goed toegerus met hulpbronne en skep `n ontspanne terapie omgewing. Inklusiwiteit geniet prioriteit in Laerskool Eikestad. Die geriewe wat ons aan leerders vir terapie doeleindes beskikbaar stel, getuig hiervan. Ons sien uit na die groei van hierdie sentrum.

Didaktiese hulp

Ons onderwysers bied ekstra hulp in die middae vir tale en wiskunde in die vorm van didaktiese klasse. As deel van die leerder se ondersteuningsplan, verwys die onderwyser of leerondersteuningskoördineerder `n leerder vir didakties om as addisionele intervensie te dien. `n Didaktiese groepie bestaan uit `n maksimum van agt leerder sodat daar gespesialiseerde aandag aan elke leerder gegee kan word. Die volgende onderwysers stel hul dienste as didaktiese opvoeders beskikbaar.

Grondslagfase

Graad 1 Graad 2 Graad 3
Afrikaans Juf. Elizna Joubert Juf. Annamarie Swart Juf. Melanie Zietsman
Wiskunde Juf. Elizna Joubert Juf. Annamarie Swart Juf. Sonel Jordaan

Intermediêr- en Seniorfase

Graad 4 Graad 5 Graad 6 Graad 7
Afrikaans Juf. Alzanné de Villiers Juf. Melita Burger Juf. Melita Burger Juf. Karla Basson
Engels Juf. Alzanné de Villiers Juf. Sally-Ann Waugh Juf. Annemarie Nieuwoudt Juf. Annemarie Nieuwoudt
Wiskunde Juf. Michelle Nortjé Juf. Michelle Nortjé Juf. Michelle Nortjé Juf. Michelle Nortjé

Ekstra hulp by die skool

Verrykend:
Experimaatjies
liannevr@experi.co.za

Wiskunde:
Kumon
leana4e@gmail.com

Wiskunde met ‘n hartklop
Karien Joubert
kjoubert@eike.co.za

Praatjies

Daar word gereeld praatjies by die skool aangebied soos wat behoeftes oor onderwerpe opduik. Onlangse onderwerpe sluit in praatjies oor Boeliegedrag aangebied deur Dr. Symington (spelterapeut), Gesonde eetgewoontes aangebied deur Marise Van der Merwe (dieetkundige), Studievaardighede deur Alida Potgieter (leerondersteuner) en Seksvoorligting vir graad 7’s aangebied deur Anne Cawood (maatskaplike werkerster).

LEGGS: Leer Eksploreer Groei Gee Stellenbosch

LEGGS is ‘n organisasie in Stellenbosch wat op die been gebring is en deur ouers gedryf word. Hulle reël kundige sprekers om oor relevante onderwerpe te kom gesels en bied dus so aan ouers die geleentheid om hulleself te verryk.